Menu
Koska tunteilla on merkitystä
Koulutus
Työnohjaus
Valmennus
Konsultointi

Voimavaroja kohtaamisiin

"Maahanmuuttajatyöntekijät ovat vaarassa uupua. Uudet työyhteisöt, uudet roolit, uudet tehtävät ja mahdollisesti puuttuvat resurssit tai asetetut määräykset voivat kuormittaa työntekijöitä todella kovasti." - Franz Schnider, Karjalainen 16.12.2015

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen aikana osallistujat syventävät vuorovaikutustaitonsa vaikeassa elämänvaiheessa olevan ihmisen kohtaamisessa. Tavoitteena on myös tarjota osallistujille välineitä (myötätunto-) stressin hallitsemiseen sekä myötätuntouupumuksen tunnistamiseen ja ennakointiin.

Kehonkielen taitoja kehittämällä on mahdollista parantaa omaa kommunikaatiokykyä, ja saada tällä tavalla luotua nopeammin luottamuksellisen suhteen keskustelukumppaniin.

Kohderyhmä

Vastaanottokeskus-työntekijät, alaikäisyksiköiden työntekijät, kuntien nuorisotyöntekijät ja etsivät nuorisotyöntekijät, pakolaisaputyöntekijät, monikulttuurisen toimintakeskuksien työntekijät, kaikki työntekijät jotka toimivat ihmisten parissa, joissa he kohtaavat haastavassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Päivän ohjelmasta

  • kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
  • ihmisen normaalit psykologiset reaktiotavat, ja tunneäly
  • itsetietoisuus, tunteet ja tunteiden tarttuminen
  • mikroilmeet ja -eleet ja kehon kieli
  • kulttuuristandardit — kirjoittamattomat pelisäännöt
  • myötätuntostressin hallintakeinot
  • myötätuntostressin, -uupumuksen ja työuupumuksen itsearviointi
  • osallistujien "case"-käsittely.